KANNUR UNIVERSITY EXAMINATION BRANCH

Civil Station P O, Thavakkara, Kannur -670002

iv>